Rachunek bankowy parafii:

 

         Parafia Rzymskokatolicka   p.w. Najświętszego Imienia Maryi 

         34-602 Laskowa 120    

         Nr   rachunku    w Banku Spółdzielczym Limanowa o. w Laskowej 

        

         37 8804 0000 0010 0100 0954 0001

 

 
HISTORIA   PARAFII   LASKOWA
 
Wioska i jednocześnie parafia p.w. Najświętszego Imienia Maryi Panny leży w Beskidzie Wyspowym, rozłożona wśród uroczych zakątków Jabłońca, zbocza Kamionnej, Załpy i paśmie Sałasza. Rzeka Łososinka swoimi zakolami, za którymi otwiera się nowy zadziwiający krajobraz przecina swoim biegiem na dwie części wioskę i parafię. Pierwszy dokument odnoszący się w całości do Laskowej pochodzi z 1420 roku. Wynika z niego, iż Klemens z Kandziorczyc sprzedał połowę wsi Laskowa rycerzowi Jakuszowi z Lasocic za jedyne 30 grzywien. Tenże właśnie Jakusz dał początek rodowi Laskowskich, który przez ok. 300 lat włodarzył w tej wsi. Znaczącą datą dla życia religijnego i ewangelizacji był rok 1688. W tym roku wioska Laskowa stała się własnością biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego. Rok później biskup przekazał Laskową Księżom Misjonarzom ze Stradomia                   w Krakowie. Zakon ten został sprowadzony do Polski w roku 1657 przez Marię Ludwikę, żoną Króla Jana Kazimierza. Odtąd przez 100 lat Laskową określano               w dokumentach jako wieś ICHMOŚCIÓW KSIĘŻY FRANCUZÓW.
W dworze była urządzona kaplica do dzisiaj na suficie można podziwiać tzw. TONDA z malowanymi na płótnie popiersiami 4 ewangelistów i postacią Chrystusa. Ośrodek duszpasterski Ks. Misjonarzy trwał do 1781 roku do czasu kasacji niektórych zakonów zaboru austriackiego i sekularyzacji dóbr zakonnych przez cesarza austriackiego Józefa II. Laskowa należała do parafii Łososina Górna. Dnia 1 sierpnia 1908 roku Ks. Bp   Leon Wałęga utworzył ekspozyturę kościelną /rektorat/. Był to początek tworzącej się parafii Laskowa. Pierwszym samodzielnym duszpasterzem Laskowej był Ks. Paweł Szczygieł 1908-1910. Kolejnym kapłanem był Ks. Zygmunt Grodnicki 1910 – 1919. Parafię Laskowa erygowano 10 maja 1925 roku. Założenia parafii dokonał Ks. Bp Leon Wałęga pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła był Ks. Jakub Sora 1919 – 18.02. 1951. Budowa kościoła według projektu Wacława Wiktora trwała od 1925 – 1934.    12 września 1934 r. Ks. Bp Lisowski konsekrował świątynię. Kolejnymi proboszczami parafii byli:         
Ks. Jan Jarosz 1952 - 1978
Ks. Jan Wątroba 1978 - 1983
Ks. Feliks Górka 1983 - 1996
Ks. Józef Kiełbasa 1996 - 16. 02. 2010
 
 

 

 

 

 

pw. Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej

 

Matczyna ziemia

Szkoda, że język polski nie zna słowa „matkowizna”,bo Laskową najlepiej byłoby opisywać tym słowem,które kojarzy się z Matką Słowa.

Kurz, gruz, muzyka łopat i kielni.Laskowska plebania przypomina miniaturowy budowlany plac. Robotnicy tańczą z „maltą”na wysokościach. – Praca przy plebanii to prawie jak przy kościele,więc i zasługa w niebiesiech podobna– zagaduję jednego. – No, niby tak, żeby się tylko dostać choćbydo przedsionka, tam na górze – murarz wznosi ku niebu głowę zdobną otokiem betonu. Za remontowo-budowlanym rozgardiaszem nie przepadałem nigdy. Z ulgą wychodzę więc na pole. Kościół, żarzący się świeżo popołudniowym blaskiem, przypomina jakąś iberyjską świątynię, niepokalanie piękną. Wiosenne wzgórza idą w niebo dostojnie, z namaszczeniem,jak wierni, kiedy w czasie procesji śpiewają litanię. A litanii w Laskowej lawiny.

 

Maryjni od zawsze

Dzieje miejscowości są bogate. Przez wieki zmieniali sięjej zarządcy, właściciele, duszpasterze. Niemym, acz wymownymtego świadkiem jest tutejszy zabytkowy XVI-wieczny dwór. Jak twierdzą znawcy, unikat polskiej rezydencjonalnej architektury. Architektura ludzkich dusz, rzeźbiona łaską Bożą, przedstawia się jeszcze piękniej. Parafia powstała w 1925 r. Liczy 2600 wiernych. Od „zawsze” kochają oni Maryję. To chyba jedyny niezmienny od wieków element laskowskiego duchowego pejzażu. Laskowa to maryjna, matczyna ziemia. Szkoda, że język polski nie znasłowa „matkowizna”, bo parafię najlepiej byłoby opisywać tym słowem, które kojarzy się z Matką Słowa.

 

Religijni do głębi

Laskowej nie sposóbnie zauważyć. Jest na samej drodze prowadzącej z Łososiny Dolnej do Limanowej. Bezpośrednio do centrum wiedzie duży most-wiadukt. Widać, że jest nowy; szosa jeszcze jak źrebak – nie związana białymi powrozami pasów i bez chomąta fotoradaru. Most to znak niepewności tutejszego życia zagrożonego żywiołami, ale też ludzkiej zapobiegliwości. Duszpasterzecieszą się, iż tę zapobiegliwość widać również w sprawach wiary. W Laskowej istnieje dużo grup i organizacji religijnych, m.in. orkiestra parafialna, chór, schola, Ruch Światło–Życie, DSM, PDMD, Saletyńska Grupa Misyjna, 40 róż różańcowych i blisko stuosobowa Liturgiczna Służba Ołtarza. – W parafii jest wiele wspaniałej młodzieżyi dzieci – zaświadcza ks. ŁukaszPawłowski, wikariusz. – Choćby w relacji do księży czy podczas odwiedzin chorych po domach widać, że ludzie są religijni do głębi.

 

Źródło: Tarnowski Gość Niedzielny 24/05/2009

 

 

 

Panorama parafii

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska          Projekt i wykonanie: Ks. Łukasz